Samen betrokken

Kwaliteit, veiligheid en risico's; items die binnen een organisatie moeten worden gedragen. Niet door een "afdeling kwaliteit" of een "risicomanager", maar juist door alle medewerkers op de werkvloer. Het is prettig als de hele organisatie zich betrokken voelt bij deze onderwerpen. Want alleen als je samen betrokken bent, draag je dit uit!

Wij helpen organisaties om de onderwerpen kwaliteit, veiligheid en risico's bespreekbaar te maken en onderdeel te laten zijn van de dagelijkse werkzaamheden. Verbinden is hierbij onze kracht. En medewerkers zelf laten inzien wat het onderwerp betekent en wat zij zelf kunnen doen. De kracht ligt bij de medewerker.