Risico Beheersing

In elke organisatie, in elk bedrijf komen risico's voor, groot en klein, op elk niveau in de organisatie. Deze risico's wil je herkennen, zien en beheersen. Risico's beheren is je organisatie kennen en je processen verbeteren.

Als B4Risk brengen wij op een (inter)actieve, groepsgerichte en leuke manier de risico's in kaart samen met de organisatie en/of de afdeling: welke risico's of gevaren worden door de medewerkers genoemd en herkend. De medewerkers bespreken de risico's met elkaar en benoemen de knelpunten. 

Vervolgens bepalen de medewerkers welke genoemde risico's de belangrijkste zijn en daar gaan we dieper op in.

  • Wat is dit risico exact
  • Welke risico score hoort hierbij
  • Wat zijn de oorzaken van dit risico
  • Welke beheersmaatregelen bestaan er al voor dit risico (zowel preventief als schadebeperkend)
  • Welke beheersmaatregelen moeten er nog geïmplementeerd worden


Risicobeheersing is samen bepalen welke risico's er zijn en samen bepalen welke beheersmaatregelen geïmplementeerd worden; hierdoor herkent de medewerker zich in de genoemde risico's en gaat de medewerker vol enthousiasme aan de slag met de beheersmaatregelen.